ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (SPF)

SPF σημαίνει αντιηλιακός δείκτης προστασίας. Υπολογίζεται με τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος που ένα δεδομένο άτομο χρειάζεται για να «καεί», με και χωρίς το αντιηλιακό προϊόν. Αν χρειάζεται 10 φορές περισσότερο με το αντιηλιακό προϊόν, τότε αυτό το προϊόν έχει δείκτη προστασίας 10.  Αν χρειάζεται μόνο δύο φορές, τότε αυτό το προϊόν έχει ένα δείκτη προστασίας 2.
Στην πραγματικότητα, τα εργαστήρια δοκιμών δεν καίνε πραγματικά τα θέματα δοκιμής, απλά τους δίνουν αρκετή υπεριώδη ακτινοβολία έτσι ώστε να προκαλέσουν το δέρμα να κοκκινήσει ελάχιστα.  Αυτή η ελάχιστη δόση ονομάζεται MED (Ελάχιστη Δόση Εrythermal).